#
#

CENNETÜL ESMA

SORUNUZ ₺ (Kdv Dahil)
Stok Durumu : Stokta Var
Ürün Kodu : VEFKCENNET
Kategori : Vefk Çeşitleri

CENNET-ÜL ESMA VEFKİ HAVASSI Bu vefkin özellikleri ve faydaları çok olup saymakla bitmez kişiye özel hazırlanır ve tamamen bütün gizli sırların anahtarı olarak etki eder. Yani Cennetül esmayı bilen bilir.

CÜNNETU-L ESMA ve DAİRESİ

Bu mübarek esmalar Hz.Ali kv. Efendimizden bize nakledilen bir kaSideden elde edilmiştir. Bu mübarek kasideyi geniş haliyle İmam-ı Gazali ks nakletmiştir. Ve bu kasidede bir çok terkib vardır. İnsanların  muhtelif sıkıntıları için faziletli terkibler oluşmaktadır.

Ayrıca bu esmAlardan mütevellit terkiblerin daha etkili oluşması için ve faziletlerinin artması anlamında yine o kasidede belirtilen bir daire bir vefk mevcuddur. Buna CÜNNETU-L ESMA DAİRESİ denmektedir. Son zamanlarda cennetül esma adı altında bir çok daire vefk türemiştir. Fakat aslolan kasidede belirtilen dairedir. Bu daire bizce malumdur. Bu terkiblerin çok faziletleri vardır. Ancak biz bir kaçı ile iktifa ettik. Hz. ali efendimizden rivayetle bu vefkin adına "Cünnetü-l esma Celiletü-l dairetü-l Ahfa" denilmiştir.

Kim bu daireyi üzerinde taşırsa, hanesinde veya işyerinde yahutta arabasında bulundurursa ve bu eSmalardan oluşan terkibi yaparsa ve ilgili ayeti ve duasını da beraberinde çalışırsa aşağıdaki hususlardan fayda görmesi kaçınılmazdır. BiiznillAh.

DAİRE İÇERİSİNDE BU ESMALAR VE İLGİLİ AYETLER HURUF-U MUKATTA HALİNDE TILSIMLANMALIDIR.

ESMALARIN HARF ADEDİNCE OLAN AYETLER KULLANILMALIDIR. BU TERKİBLER VE AYETLER BİZCE MALUMDUR.

Bu esma ve dairesinin aşağıdaki hususlarda faziletleri oluşacağı umulmaktadır.

Genellikle bilinen faidesi : HER TÜRLÜ SUFLİ CİN SİHİR ŞEYTAN BÜYÜ VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMA

1-     Cehennem ateşinden EMİN OLMAK

2-     Hidayete ERMEK

3-     Allaha en iyi şekilde HAMD VE ŞÜKÜR

4-     Mahpusluktan KURTULMAK

5-     Devlet büyüğünden İSTEĞİN olması

6-     İbadet ve taatlerini tam yapmak ve  avfu mağfirete nail olabilmek

7-     Sonnefeste rahat bir şekilde CAN verebilmek

8-     Hakkında kötü konuşanların DİLLERİni bağlamak

9-     Zarar vericilerin GÖZLERİNİ BAĞLAMAK

10-  Haklı olduğun konuda İNTİKAM almak

11-  İFTİRAYA VE İNKARA maruz kalmamak

12-  Hastalıklara ŞİFA

13- YANGINDAN korunmak

14- BÜYÜ VE SİHİRDEN KORUNMAK

15- Yapılan BÜYÜ İPTALİ

16-  İşlerin KOLAYLAŞMASI

17-  Birbirlerine zarar veren iki kişiyi HAYR İÇİN AYIRMAK

18-  HACETİNİN olması

19-  Kuraklık hasıl olduysa RAHMET YAĞMASI

20-  Açlık hissetmemek  yani ZAYIFLAMAK

21-  ÜZÜNTÜ VE KEDERİ gidermek

22-  Asabiolanların SAKİNLEŞMEsi

23- Hayırlıevlat YETİŞTİRMEK

24- ÇOCUĞU OLMAYAN

25-  MANEVİ MERTEBElere yükselmek

26- Maddi manevi ZENGİN OLMAK

27- Rızkında BEREKETLENMEK

28-  Düşmandan KORUNMAK Savaşta ZAFER kazanmak

29-  ZALİMİNZULMÜNDEN kurtulmak

30-  ALLAH DOSTLARININ KALBİNE MEYLETMEK

31-  SIRLARA erişmek

32- Herkes tarafından SEVİLMEK SAYILMAK

33-  SÖZÜNÜN ETKİLİ olması

34- Devlet büyüklerine ŞİRİN GÖZÜKMEK

35-  İstediklerinin makam sahiplerinden KABUL OLMASI

36-  SUDA BOĞULMAKTAN emin olmak

37-  DENİZ YOLCULUĞUNA emin olarak çıkmak

38-  İŞLERİ VEKISMETİ bağlı olan

39-  Mühim bir HACETİN yerine gelmesi

40-  İLİM ve hikmet öğrenmek

41-  Allah indinde DUALARININ MAKBULİYETİ

42- SİLAH Ok, kılıç, hançer, mızrak, vs tesir etmez

VE…………………………………………………….

BU ESMA VE DAİRENİN RUHANİLER BOYUTU ŞÖYLEDİR.

  • Varlıklar alemine geçiş yapmak.
  • Suflileri bağlamak.
  • Bu daireyi yazıp sürekli taşıyan için aynı zamanda Cünnetu-l esmaya tabii olanları dost edinme
  • Gerektiğinde kutbuldan haber almak.
  • Maneviyatındaki bütün kademeleri en üsts eviyeye kadar çıkartmak.
  • Tayy-ı mekan yapmak.
  • Gelmiş geçmiş tüm Velilerin sevgisini kazanmak.
  • Bu daireye sahip olana hiç bir varlık kendi sureti dışında gözükemez yani şekle bürünemez.
  • Gayb alemine vakıf olmak.

EL-HAYY

EL-KAYYUM

EL-KUDDUS

EL-FERD

EL-HAKEM

EL-ADL

Esmaların kasidedeki sıralanışı söyleniş yazımı:

Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddusun.EN İYİSİNİ ALLAH BİLMEKTEDİR.

 CENNETÜL ESMA NE İSTERSEN ALLAHIN İZNİYLE O OLUR

Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyen ya da daha başka talepleri olanlar için son derece tesirli bir duâ

Önce şu altı Allah ismini iyice ezberleyelim:

-FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

Beş vakit namazın farzının arkasından 19 harfli bu altı isim her gün okunacak, 19’ar defa. Evvelinde 10 defa "ALLAHÛ EKBER" denildikten sonra!

-Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun. Seyec'alullâhe bâ'de usrin yusra."

Bu metin 19 defa tekrar edilecek, beş vakit namazın farzının arkasından, 19 gün süre ile.

Âyetin mânâsı da şudur:

-"Allah, her güçlüğün arkasından bir kolaylık verir!" (65-7)

Eğer talebiniz, sıkıntıdan kurtulmak değil de daha başka ise, o takdirde, yukarıda yazdığım âyet-i kerîme yerine yine 19’ar harfli olan, konusuna göre, şu âyet-i kerîmeleri okuyabilirsiniz:

Korunma kalkanları anlamına gelen cennetül esma duaları birçok dua kitaplarında yer almaktadır.Bu dualar dikkatlice ve usulüne göre yanlışsız okunursa neticeleri elde edilir.Cennet 'ül Esma Duaları sabah ve akşam besmele ile 19 defa okunursa aşağıdaki istekler biiznillah yerine gelir.

DUADAN ÖNCE ON KERE TEKBİR GETİRİLİR .

Çesitli dilekler için cennetül esma duaları

RIYAZAT EHLI OLUP AÇLIGI VE SUSUZLUGU GIDERMEK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün vellezi hüve yut`imünii ve yeskiyn.

YAGMUR ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve enzele leküm mines-semaai maaen.

 YAPILAN SIHIRLERI BOZMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün min serinneffasaati fil`ukadi.

HASTALIKTAN SIFA BULMAK ISTEYENLER SU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün lilleziyne âmenüü hüden ve sifaaün.

SITMA,ATES VE HARARETI SÖNDÜRMEK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün yaa naaru küünii berden ve selaamaa.

VEBA VE TAUNDAN EMIN OLMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün evemen kâne meyten fe ahyeynaahü.

MÜNKIRLERIN INKÂRINI DEF ETMEK ISTEYENLER SU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve yühikullahül hakka bi kelimaatihii.

ZALIM DÜSMANDAN INTIKAM ALMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün men aade fe yen tekimüllâhü minhü.

ZALIM DÜSMANIN DILINI BAGLAMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün elyevme nahtimü alâ efvaahihim.

ZALIM DÜSMANIN GÖZÜNÜ BAGLAMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün agseynaahüm fehüm lâ yübsiruun.

DÜSMANIN DILINI BAGLAMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün summün bükmün umyün fehüm lâ yubsiruun.

CEHENNEM AZABINDAN KURTULMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün rabbenasrif annâ azâbe cehennem.

ÖLÜMÜN KOLAY OLMASINI ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve caaaet sekretülmevti bil hakki.

SERLERIN HAYRA ISYANLARIN ITAATE DÖNÜSMESINI ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün asâ rabbünâ en yübdi lenâ hayraa.

BIR BÜYÜKTEN IHSAN ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve ahsin kema ahsenallahü ileyk.

HAPISTE OLANLARI ÜZÜNTÜDEN KURTARMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün iyyâke na`büdü ve iyyâke nesteiyn.

DALÂLETTEN HIDÂYETE VE SIKINTIDAN SELÂMETE ERISMEK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ihdines-siraatal müstekiym.

ALLAH`IN NIMETLERINE TAM MANASIYLA SÜKRETMEK ISTEYENLER SU DUAYA DEVAM EDERLER

Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün velhamdü lillâhi rabbil`âlemiyn.

Allahu Teâlâ, hepimizi bu verilen DUA nimetini değerlendirebilenlerden eylesin.

Amin.

 

SİZDE İSTERSENİZ SİZE GÖRE HESAP YAPILMIŞ OLAN VEFKLE CENNETÜL ESMA DAİİRENİZ HAZIRLANIR.

Para İade Garantisi

100% Para İade Garantisi

Ücretsiz Kargo İmkanı

200 TL Ve Üzeri Ücretsiz Kargo

7/24 Müşteri Hizmeti

7/24 Hizmet Vermekteyiz

Vefk Çeşitleri ve Diğer Ürünler

Tıkla Ara
Whatsapp Yaz!

Havas İlmine Dair Ne Varsa Sirrulhavas.com'da var.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.